• อู่ซ่อมเรือ
 • อู่เรือผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เรือ
 • บริการซ่อมเรือทุกส่วนงาน
 • ผลิตเครื่องทุ่นแรงบนเรือ
 • วางเครื่องยนต์เรือ
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เรือ
 • วางเครื่องยนต์เรือ
 • วางเครื่องชนเกียร์
 • งานใบจักร
 • ติดตั้งถังน้ำมัน 
 • รับทำทุกส่วนบนเรือที่เกี่ยวกับเรือเชื่อมประกอบโลหะเรือ
 • ประกอบเชื่อมเหล็กสแตนเลสเรือ
 • ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งบนเรือทุกชนิด
 • เรือโยง เรือลากจูง เรือซ่อม ลากเรือเข้าอู่เพื่อซ่อมเรือ
 • รับซ่อม/สร้าง ใบจักรเรือเพลาเรือ
 • ลอกสีและสนิมเรือ hipresure
 • โรงกลึงงานใบจักรเรือและเพลาเรือ
 • กลึงบูชเรือ
 • โรงกลึง
 • โรงกลึงเพลาใบจักรเรือ
 • โรงกลึงบริการ งานกลึงทุกชนิด
 • กลึงบูชเหล็ก บูชไม้ บูชกระบอกเพลา
 • บริการกลึงบาลานซ์ใบจักรเรือ
 • งานกลึงบาลานซ์ ใบจักรทองเหลือง
 • สวมปลอกสตัดทองเหลือง 
 • บริการงานซ่อม/สร้างงาน ใบจักรเรือเพลาเรือ
 • หุ้มใบจักรด้วยสแตนเลส
 • รับทำงานใบจักรเรือ ใบพัดเรือ งานเชื่อมงานกลึงเตเปอร์ ใบจักรเรือ ใบพัดเรือทุกชนิด
 • รับซ่อมและทำงานใบจักรขายเพลาใบจักร
 • รับตีใบจักร ตีปลอกเพลาใบจักรเจียร์ แต่งบานใบจักร 
 • งานแก้ไขใบจักรชำรุด
 • งานซ่อมเพลาใบจักร บานหางเสือเรือ
 • บริการพ่นพอกซ่อมเพลาเรือ
 • ถอดใส่ใบจักรและเพลาใบจักรเรือใต้น้ำ
 • ติดตั้งแร่กันสนิมท้องเรือ รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้องกันสนิมที่เป็นโลหะทุกชนิดใต้ท้องเรือ
 • ซ่อมใบจักรหักบินงอเสียรูป
 • ชั่งน้ำหนักถ่วงศูนย์ใบพัดใบจักร
 • ให้บริการงานตัด CNC.
 • ให้บริการงานตัด CNC. เหล็กอลูมิเนียมสแตนเลส
 • หล่อหลอมโลหะ
 • รับหล่อโลหะทุกชนิด สแตนเลส ทองเหลือง เหล็กหล่อ
 • รับหล่อโลหะ ทองเหลือง เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส หล่อโลหะทุกชนิด
 • โรงหล่อผลิตน็อตข่มใบจักรทองเหลือง
 • เชื่อมตัดประกอบงานเหล็ก ทำถังน้ำมันเรือและงานเหล็กทุกชนิด
 • รับหล่อใบจักร ใบพัดเรือ ตามขนาด
 • รับเจาะรู ยางเครื่องบินกันกระแทกเรือ